Hier zijn wij ook te vinden:
Artikelen
 
De meest gangbare methoden voor het vastleggen van bandstemmen
geplaatst op 03-08-2008 door Danny | 0 reacties | plaats een reactie

Algemeen bij alle methoden
Beschouw het bandstemmen fenomeen als iets unieks en moois dus ga er respectvol mee om. De entiteiten aan de andere kant zitten echt niet te wachten op iemand die geiterig ?opa en oma eens gaat oproepen.? Verre van dat: wanneer je met deze instelling aan de slag gaat, kunnen we je garanderen dat de stemmen snel zullen verstommen en dat je op termijn weinig meer zult opnemen. Daarnaast trekken grappenmakers andere lolbroeken aan dus zul je op een gegeven moment vooral de lagere entiteiten aanlokken die niet zullen aarzelen om je huid eens vol te schelden of die je bang proberen te maken. Het bandstemmen fenomeen is juist bestemd voor diegenen die bezig zijn met hun persoonlijke zoektocht in het leven en die willen weten of er een voortbestaan is na de dood. Een persoon die nog leeft behandel je uiteindelijk ook met respect dus uitgaande van de gedachte dat iemand die is overleden in essentie dezelfde mens is toen hij of zij nog leefde, is het dus op geen enkele manier te vergoelijken dat je met deze persoon eerbiedloos maar wat gaat zitten aanrommelen.

Basismaterialen
Hoewel er in het verleden indrukwekkende stemmen zijn vastgelegd met ouderwetse band- en cassetterecorders, raden wij toch aan om te werken met moderne digitale elektronica. Vroeger werden geluidsbandcassettes soms niet grondig genoeg gewist waardoor oude opnamen vaak onterecht werden aangezien voor paranormale bandstemmen. De experimentator was daarom gedwongen om voor iedere sessie een nieuwe band te gebruiken zodat het vastleggen van bandstemmen als een dure liefhebberij gezien kon worden. Verder was het ook niet mogelijk om achtergrondruis weg te filteren of de opgenomen stemmen te isoleren. Gelukkig leven wij nu in de 21e eeuw en is het mogelijk om met moderne apparatuur geweldige opnamen te maken. Daarnaast bestaan er sinds enige jaren uitstekende geluidsbewerkprogramma’s zoals Audobe Audition en Goldwave waarmee je de fragmenten kunt versterken, vertragen, versnellen, filteren, knippen en kopiëren.

•   Voicerecorder. Wanneer je werkt met een digitale voicerecorder, dien je er zeker van te zijn dat je de opnamen kunt uploaden naar een computer. Deze goede voicerecorders zijn al voor een paar tientjes te verkrijgen in de handel. Prima resultaten hebben wij ook behaald met de opnamefunctie van een mobiele telefoon dus een duur opnameapparaat is in de regel helemaal niet nodig. Wanneer je rechtstreeks via je computer stemmen wilt opnemen, zorg dan altijd voor een externe microfoon!

•   Radio. Ook hier hebben we geen dure apparatuur nodig. Tegenwoordig kun je al voor een habbekrats uitstekende wereldontvangers kopen. Let er alleen op dat je de frequentiezoeker op een gelijkmatige manier kunt draaien.

•   Koptelefoon. Belangrijk is dat je een goed model kiest die helemaal over de oren geplaatst kan worden zodat je niet gestoord wordt door achtergrondgeluiden.

Stellen van vragen
Voor alle methoden geldt dat je lekker in je vel moet zitten. Ga dus niet experimenteren als je moe bent, een dipje hebt of wanneer je onder de invloed bent van verdovende middelen (vanzelfsprekend valt alcohol hier ook onder). Kies een tijdstip of ruimte waarvan je zeker bent dat je geen last hebt storende achtergrondgeluiden. Bedenk vooraf welke vragen je wilt stellen en schrijf ze desnoods op. Noem de datum en de namen van de aanwezigen. Neem niet langer dan een paar minuten op want dat scheelt je een hoop terugluisterwerk. Spreek langzaam maar duidelijk en laat voldoende tijd tussen de vragen. Maak na afloop kenbaar dat de sessie ten einde is en bedank de eventueel aanwezige entiteiten.

Omzetten van geluidsbestanden
Digitale opnameapparatuur slaat in de meeste gevallen je opname op als amr of wav bestand. Wanneer je straks je fragment wilt bewerken dient dit, afhankelijk van je geluidsbewerkprogramma, omgezet te worden naar een mp3 formaat. Op internet zijn diverse gratis omzetprogramma’s op te scharrelen. Het is nog gemakkelijker om dit online te doen via http://media-convert.com/omzetten/.

Filteren
Zeker in het begin zul je de neiging hebben om je opname veel te veel te filteren. In de regel levert dit een monotoon, ‘blikken’ geluid op met een hoop ongewenste fluittonen. Dit is gevaarlijk want de kans bestaat nu dat je irrelevante bijgeluiden gaat interpreteren als bandstemmen. Met uitzondering van de hieronder beschreven DNG-methode raden wij je daarom absoluut aan zeer terughoudend te zijn met filteren. In verreweg de meeste gevallen kun je volstaan met het versterken het volume en het weghalen van de achtergrondruis.

Het terugluisteren en interpreteren van je opname
Nu komt het erop aan: het beluisteren van je opname. Dit zal best moeilijk zijn want in feite dien je een ‘speciaal oor’ voor bandstemmen te ontwikkelen. Zeker in het begin zal het niet meevallen om eventuele stemmen uit je opname te vissen. Luister daarom je opname een paar keer terug. Wanneer je er niet uit komt raden we je aan om op een later tijdstip de opname nog eens terug te spelen. Vanzelfsprekend kun je eveneens je opnamen plaatsen in ons forum zodat ook anderen je geluidsfragmenten kunnen beluisteren. Geef de moed niet op wanneer je de eerste keer geen stem zult registreren: vaak moet je meerdere malen experimenteren voordat je een keer beet hebt. Overigens zijn er geluksvogels die de eerste keer direct al glasheldere stemmen vastleggen terwijl anderen weken doen over hun eerste bandstem. Heb dus geduld. Gebruik bij het terugluisteren altijd een goede koptelefoon!

Soorten stemmen
Aan bandstemonderzoeker Konstatin Raudive hebben wij te danken dat wij qua duidelijkheid de opgenomen stemmen in drie groepen kunnen verdelen:

•   A-stemmen. Deze glasheldere stemmen zijn voor iedereen goed te verstaan en te interpreteren.

•   B-stemmen. Dit zijn stemmen die sneller en zachter zijn. Voor iemand die geoefend is in het beluisteren van bandstemmen, zijn deze stemmen echter nog goed verstaanbaar.

•   C-stemmen. Zachte fragmentarische stemmen die gedeeltelijk verloren gaan in de achtergrondruis. Door middel van een geluidsbewerkprogramma zijn deze stemmen nog wel ‘op te trekken’ maar we moeten voorzichtig zijn met ze te interpreteren.

Welke boodschappen kun je verwachten?
Ervaring met dit fenomeen heeft ons geleerd dat er verschillende soorten boodschappen bestaan:

•   Beledigingen en bedreigingen. Deze boodschappen zijn verreweg in de minderheid maar je zult er vroeg of laat mee te maken krijgen. Ze worden geproduceerd door entiteiten die nog erg gebonden zijn aan onze stoffelijke wereld. Meestal kunnen deze entiteiten niet accepteren dat ze zijn overleden en het komt zelfs voor dat ze zich helemaal niet realiseren dat ze dood zijn. Vaak is het ook zo dat deze geesten, toen ze nog leefden, ook al geen prettige mensen waren. Ze hangen hier nog doelloos rond, zijn verbitterd en zullen zeker de kans grijpen om je huid vol te schelden of om je te bedreigen. De stemmen die ze produceren klinken vaak luguber maar schrik er niet van. Het beste is om deze lage entiteiten te negeren want in de regel willen ze niet geholpen worden.

•   De humoristische boodschap. In het hiernamaals valt er gelukkig ook nog te lachen! Humor is niet het exclusieve domein van ons levende mensen. Wie in het leven van een grapje hield, zal ook na zijn of haar overlijden een humorist blijven.

•   De persoonlijke boodschap. Dit zijn de mooiste opnamen. Regelmatig zullen er zich overledenen melden die jou persoonlijk gekend hebben. Schrik er dus niet van wanneer ze je naam noemen of een mooie boodschap voor je achterlaten. Vaak zijn het vrienden en familieleden die willen laten weten dat het goed met hen gaat. Geniet ervan, hier doe je het tenslotte voor.

•   Gezang. Sommige boodschappen worden ons toegezongen. Waarom dit zo is, is niet helemaal duidelijk. Opvallend is dat dit vaak glasheldere stemmen van overleden kinderen zijn.

•   De cryptische boodschap. Je zult regelmatig antwoorden krijgen waar geen touw aan valt vast te knopen. Het is moeilijk deze raadselachtige berichten te duiden. Betekenen ze werkelijk iets of houdt de entiteit ons voor het lapje? Tip: laat deze opname voor wat het is en luister er de andere dag nog eens naar want soms worden de antwoorden na enige tijd wat duidelijker. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat entiteiten op sommige vragen (zie ook: de ontwijkende boodschap) geen antwoord mogen geven en daarom volstaan met een cryptisch antwoord.

•   De ontwijkende boodschap. Directe, confronterende vragen worden door de stemmen vaak afgewimpeld. Het lijkt erop dat er aan gene zijde een natuurwetje bestaat dat zegt dat entiteiten wel mogen laten weten dat ze doorleven, maar dat ze niet geacht worden te vertellen hoe het hiernamaals eruit ziet. Ook vragen over de toekomst van de wereld of jouw individuele vooruitzichten worden in de meeste gevallen gepareerd met antwoorden als “mogen we niet zeggen” of “dat zeggen we niet.” Bewijzen kunnen we het niet maar we vermoeden dat dit te maken heeft met je persoonlijke karma. Immers: wij als mensen zijn als individu verantwoordelijk voor alle beslissingen in ons eigen leven en een direct antwoord van derden (in dit geval entiteiten) zou dit wel eens kunnen verstoren. Wordt dus niet boos om deze ontwijkende antwoorden: uiteindelijk doen entiteiten dit voor ons eigen bestwil.

•   Hulpgeroep. Als experimentator zul je ook stemmen doorkrijgen die vragen om hulp of gebed. Deze stemmen kunnen behoorlijk heftig zijn want het gaat soms gepaard met gehuil of geschreeuw. Dit zijn entiteiten die nog vastzitten op deze wereld want om de één of andere reden hebben zij de weg naar het verlossende licht nog niet hebben gevonden. Hulpverzoeken stellen de experimentator voor een lastig probleem want hoe kunnen wij nu entiteiten helpen die niet meer in het bezit zijn van een lichaam? Zeker in het begin zul je met deze smeekbeden weinig kunnen beginnen. Wanneer je je langer met het bandstemmenfenomeen bezig houdt, zul je een eigen manier moeten ontwikkelen om iets met dit hulpgeroep te doen. Afhankelijk van je eigen geloofsovertuiging zou je er dus voor kunnen kiezen om deze entiteiten inderdaad te hulp te schieten door middel van een gebed of het ‘uitzenden’ van goede gedachten. Je kunt er ook voor kiezen om de entiteit duidelijk te maken dat hij of zij niet bang moet zijn en dat ze op zoek moeten gaan naar het verlossende licht. In ieder geval moeten we voor ogen houden dat als we kunnen helpen, we dit zeker niet moeten nalaten. Nogmaals, voor iedere experimentator zal deze aanpak verschillend zijn.

Methoden
Slechts door zelf aan de slag te gaan kun je er achter komen welke werkwijze het beste bij je past maar voor de beginneling raden wij methode 1 of 2 aan. Dit geeft een rustige introductie van dit wonderlijke fenomeen. Onderstaand is een overzicht van de meest gebruikte methodes.

1. De microfoonmethode zonder bijgeluiden
Omdat je hier weinig apparatuur voor nodig hebt, is dit zo’n beetje de meest simpele methode voor het vastleggen van bandstemmen. Hoewel we gemerkt hebben dat het aantal stemmen dat op deze wijze wordt vastgelegd een stuk lager ligt dan bij andere methoden, zorgt deze manier wel voor de meest bewijskrachtige resultaten. Immers: tijdens de opname is er in de regel geen geluidsvervuiling waardoor je willekeurige klanken zou kunnen interpreteren als stemmen. Het is van groot belang dat er tijdens de sessie zo weinig mogelijk storende geluiden van buiten te horen zijn dus dit betekent dat je het beste in de nachtelijke uren kunt experimenteren. Het komt er op neer dat je door middel van deze methode stemmen opneemt zonder behulp van een voorgeselecteerd basisgeluid. Neem een opnameapparaat in je hand en stel je rustig je vragen. Vanzelfsprekend kun je ook rechtstreeks op je computer opnemen door middel van een externe microfoon.

2. De microfoonmethode met bijgeluiden
Deze variant maakt juist wel gebruik van achtergrondgeluiden en is prima te gebruiken ‘in het veld.’ Sterker nog: wanneer je op locatie experimenten doet ben je vaak louter op deze methode aangewezen. Stel nu ook weer kalm je vragen terwijl je een opnameapparaat in je hand houdt. Wanneer er bijvoorbeeld in de omgeving bladeren liggen, kun je er voor kiezen om hier eens doorheen te banjeren. Dit produceert een krakend geluid dat door entiteiten gebruikt kan worden voor het vormen van stemmen. Ook wind en stromende beekjes geven een prima, onregelmatig basisgeluid. Bij deze methode krijg je overigens het vaakst te maken met een fenomeen dat bekend staat als omvorming. Entiteiten hebben nu eenmaal geen strottenhoofd waarmee ze stemmen kunnen produceren dus gebruiken ze een andere manier om auditief te communiceren. Dit kunnen zoals eerder gezegd omgevingsgeluiden zijn maar ook de stem van de experimentator. Als je later de opname terugluistert, moet je dus niet raar opkijken als je eigen stem is omgevormd naar een bandstem!

3. De conservenmethode
Creëer twee bestanden met een elk een verschillende buitenlandse taal waarvan je zeker bent dat je deze niet kunt verstaan (bijvoorbeeld Russisch en Chinees). Een simpele wereldontvanger kan hierbij uitkomst bieden. Vervolgens speel je dit via twee mediaspelers af waardoor er een soort kakofonische mengtaal ontstaat. Dit geluid neem je vervolgens weer op met een opnameapparaat maar het kan natuurlijk rechtstreeks op je computer via een externe microfoon. Zorg voor een minimale afstand tussen je opnameapparaat (of externe microfoon) en luidsprekers van ongeveer een halve meter. Deze ‘slush’ van onverstaanbare, buitenlandse woorden kan vervolgens door entiteiten gebruikt worden voor het vormen van hoorbare Nederlandse stemmen. Onze ervaring is dat deze methode vrij veel bandstemmen van een goede kwaliteit oplevert maar dat je wel over een goed ontwikkeld ‘EVP-oor’ moet beschikken om ze er uit te hengelen.

4. De DNG-methode
Toch iets om een beetje trots op te zijn want deze methode is namelijk een paar jaar geleden ontdekt en uitgewerkt door de Nederlander Hans Kennis, een bandstempionier van het eerste uur. DNG staat voor Digital Noise Generating. Hans Kennis bewoog toevallig tijdens een opname het toetsenbord van zijn computer heen en weer en dit leverde een schuivend achtergrondgeluid op. Na filtering bleek hier een groot aantal stemmen van goede kwaliteit in verscholen te zitten. DNG levert daarnaast ook langere zinnen op dan de andere methoden. Een variant van deze werkwijze hebben wij zelf uitgeprobeerd door grillig met een balpen over een stuk formica te krassen. Ook dit schrapende geluid produceerde een flink aantal bandstemmen van uitstekende kwaliteit. Hou er wel rekening mee dat je bij deze werkwijze in de regel meer moet filteren dan bij de andere methoden.

5. De radio-microfoonmethode
Voor deze methode heb je naast een opnameapparaat (of externe microfoon die rechtstreeks op je computer wordt aangesloten) nu ook een radio nodig. Het is belangrijk dat je deze radio af kunt stemmen op de middengolf, maar vrijwel alle radio’s hebben deze functie. Schakel over naar de middengolf en stem af op een gebied waar flink wat ‘witte ruis’ te horen is. Dit zijn golflengten waar radiostations niet op uitzenden. Deze witte ruis kan wederom door entiteiten gebruikt worden om stemmen te vormen. Verder kun je ook proberen om eens af te stemmen vlak naast een radiozender zodat je een ‘gibberish’ hoort en net niet kunt verstaan wat er gezegd wordt. Ook hiermee zijn goede resultaten behaald. Wanneer je in het bezit bent van een wereldontvanger, loont het best een keer de moeite om ook met andere bandbreedten te experimenteren. Gebruik echter nooit de FM-band, want hier zijn vrijwel uitsluitend Nederlandstalige radiostations te horen en dit kan tot gevolg hebben dat je verdwaalde flarden modulatie gaat aanzien voor paranormale bandstemmen.

6. Schaaldraaimethode
Deze methode werkt het prettigst als je met zijn tweeën bent. Ook nu weer maken we gebruik van een opnameapparaat of externe microfoon in combinatie met een radio. Essentieel aan deze radio moet zijn dat je op gelijkmatige wijze de frequentiezoeker kunt draaien. Schakel in op de middengolf. Experimentator 1 draait de frequentiezoeker helemaal naar links. Experimentator 2 begint nu met opnemen en stelt de vragen terwijl experimentator 1 de frequentiezoeker op een gelijkmatige manier van rechts naar links beweegt en weer terug. Je krijgt op deze manier een kakofonie van flarden zenders door elkaar te horen en dit geluid kan door entiteiten gebruikt worden voor het vormen van stemmen. Andere bandbreedten zijn ook mogelijk (met name de lange golf), maar hou ook nu weer voor ogen dat je nooit gebruik maakt van de FM-band vanwege de vele Nederlandstalige stations daar. Met deze werkwijze worden uitstekende resultaten behaald maar wees kritisch! Je produceert namelijk een chaotisch geluid met een mix van flarden radio-uitzendingen waardoor je een grotere kans hebt dat je dit aanziet voor een paranormale stem. Een paranormale stem onderscheidt zich overigens in die zin dat de boodschap over een langere frequentie met je ‘meeloopt’. Probeer ook Radio 5 te vermijden (747 kHz) want dit is een vrij krachtige Nederlandse zender met veel gesproken woord. 

7. EVP-maker
De Duitser Stefan Bion ontwierp EVP-maker, een audioprogramma dat wav bestanden in stukjes knipt en deze op willekeurige wijze weer afspeelt. In dit onsystematische basisgeluid kunnen ook weer bandstemmen verscholen zitten. Met deze methode zijn overigens niet al te beste resultaten behaald. EVP-maker is gratis te downloaden via onze website of via de originele website